Duszpasterze

Ks. Tadeusz Gajda CR

Proboszcz

 

 

Ks. Tadeusz Gajda, urodził się 18.lutego 1952 roku
w Osięcinach na ziemi kujawskiej.
Po przeprowadzce do Wielkopolski w 1958 uczęszczał do Szkół Podstawowych w Srebrnej Górze i w Wapnie. Po ukończeniu ósmej klasy edukację kontynuował w Poznaniu w NSD.
Do trzeciej klasy liceum uczęszczał w Radziwiłłowie Maz. Maturę ukończył w Warszawie
w I Korespondencyjnym Liceum Ogólnokształcącym na Żoliborzu. Po maturze odbył Nowicjat u Księży Zmartwychwstańców w Radziwiłłowie Maz.

Następnie udał się do Krakowa na studia filozoficzno-teologiczne, które ukończył w 1978 roku i przyjął święcenia kapłańskie 20 maja. Po święceniach rozpoczął się dla niego szlak kapłańskiej posługi.

Najpierw Kościerzyna, po niespełna roku Bytom – 3 lata, następnie Poznań Wilda – 1 rok
i studia na KUL-u przez 5 lat (pedagogika). Po studiach wraca do pracy duszpasterskiej najpierw do
Krakowa – 3 lata (ojciec duchowny WSD), następnie Radziwiłłów Maz. –
2 lata (mistrz nowicjatu) i znów
Kraków – 3 lata (rektor nowego WSD przy Pawlickiego 1).
Po pracy w formacji praca parafialna:
Warszawa – 1 rok, następnie Mszana Górna – 3 lata (duszpasterz powołani owy) i znów Warszawa tym razem – 7 lat (proboszcz
i przełożony).

Po Warszawie znów Kraków, tym razem – 3 lata (prowincjał), a następnie przez pół roku Chicago. Po przyjeździe do Polski Poznań Wilda – 3 lata (przełożony
i mistrz nowicjatu przez 1 rok), następnie
Krokowa – 4 lata (przełożony) i Radziwiłłów Maz. – 1,5 roku (dyrektor domu rekolekcyjnego). Z tamtego domu przybył do Wierzchowa
w którym był przez pół roku, a następnie nowe wyzwanie – Bytom ( jako proboszcz i przełożony ).
Jest w dalszym ciągu moderatorem Braci Zewnętrznych
i Sióstr Zewnętrznych.

Lubi podróżować, długie spacery, fotografować i czytać książki o nowej ewangelizacji.

OJCIEC EDWARD ŻAKOWICZ CR

Pochodzę z Wierzchowa Pomorskiego. Wspaniałej miejscowości malowniczego Pojezierza Drawskiego
w zachodniopomorskiej części Polski. Skończyłem Technikum Kolejowe w Szczecinie i z zawodu jestem kolejarzem, dyżurnym ruchu. Po maturze przeżywałem różne trudności związane
z młodym wiekiem i z decyzją wstąpienia do zakonu. Wreszcie po szarpaninie z Bogiem wstąpiłem do Nowicjatu Księży Zmartwychwstańców w Radziwiłłowie Mazowieckim. Potem przeżyłem wspaniałe doświadczenie dwóch lat studiów filozoficznych w Krakowie, trzy lata studiów teologicznych
w Rzymie i rozpocząłem pracę duszpasterską na Słowacji. Tam dokończyłem studia w Bratysławie, przyjąłem święcenia kapłańskie i zyskałem licencjat z Teologii Pastoralnej – kierunek massmedia – na Uniwersytecie Katolickim w Rużomberku.

W 2012 roku wróciłem do Polski. Posługiwałem w Krakowie, Sosnowcu, Stryszawie – we wspólnocie Galilea
i w duszpasterstwie polonijnym w Wiedniu. Jestem absolwentem Studium Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia. Obecnie planuję wzrastać w zdobywaniu umiejętności interpersonalnych przez studium dialogu motywującego, który jest specyficznym sposobem rozmowy motywującym rozmówcę do zmiany. Moją pasją jest ewangelizacja i towarzyszenie ludziom uzależnionym, współuzależnionym, DDD, DDA… tym, których Bóg do mnie kieruje. Lubię być z Jezusem, sobą i ludźmi. Napełnia mnie życie we wspólnocie tu w Bytomiu, posługa duszpasterska w nowej ewangelizacji, a potem głębia i radość bycia z sobą z przyjaciółmi – silnymi towarzyszami mojego życia: budowanie
z nimi relacji… podróżowanie… motor – nowa pasja odkryta
z Ojcem Piotrem… spacery… poznawanie świata… książki psychologiczne, życiowe… o życiu wewnętrznym… lubię wspaniałe lody z gorącymi malinami na wspaniałym bytomskim rynku…

JEŚLI CHCESZ POROZMAWIAĆ O RZECZACH DUCHOWYCH CZY ZWYCZAJNYCH… POTRZEBUJESZ TOWARZYSZENIA DUCHOWEGO… CZY CZEGOŚ W KWESTIACH UZALEŻNIEŃ. ZAPRASZAM I CZEKAM:

TELEFON: +0048 787 853 056; e-mail: [email protected]

NIECH BÓG BĘDZIE WE WSZYSTKIM UWIELBIONY… ALLELUJA!!!

 

Strona Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Bytomiu