ZALECKI 2017

PIĄTEK PONIEDZIAŁEK Męża Henryka Mitrenga; rodziców Stefana, Franciszkę Niestroj; brata Joachima; ++ pokrewieństwo. Helmuta Sobetzko; rodziców; teściów; ++ z rodziny Sobetzko i Wróblewski. Bernarda Świętek; rodziców; ++ z rodziny Świętek, Smoczek, Walenzik; Ignacego, Czesławę Zygmunt; rodziców; rodzeństwo; ++ z rodziny Pokładek i Zygmunt. Stefanię, Tadeusza Szczyrskich; Józefa, Michała, Waldemara Kraus; Kazimierza Gebas; Annę Stachiw; ++ … Czytaj dalej ZALECKI 2017