KOLĘDA 2020

Data Dzień Ks. Proboszcz Ks. Piotr Ks. Andrzej Ks. Jarosław

Ks. Mikołaj

 

Ks. Piotr

 

Ks…Mariusz…………
02. I Czwartek Mochnackiego

 1a

Wyzwolenia 109 Wyzwolenia

2a, 2b

Podhalańska

2, 4

Pomorska

2

03. I Piątek Mochnackiego

3, 5, 7

Wyzwolenia

107

Wyzwolenia

2c, 2d

Podhalańska

6, 8

Pomorska

4

04. I Sobota Wyzwolenia

107a, 107b

Wyzwolenia

6, 6a

Podhalańska…..

10, 12

Pomorska

6

 

07.I Wtorek…… Mochnackiego

9, 11, 13

Wyzwolenia

105

Wyzwolenia.

6b, 8

…………………….. Pomorska

8

Dywizji Kośc.

Wróblewskiego

1, 3

08. I Środa Mochnackiego

15, 17, 19

Wyzwolenia

103, 101

Wyzwolenia

8a, 8b

Pomorska

10

Rostkowskiego

Wróblewskiego

5, 7

09. I Czwartek Mochnackiego

21, 23, 25

Wyzwolenia

99, 97

Wyzwolenia

10a, 10b

Pomorska

12

Wróblewskiego

9, 11

10. I Piątek Mochnackiego

27, 29, 31

Wyzwolenia

95

Wyzwolenia

10c, 10d

Pomorska

9

11. I Sobota Wyzwolenia 12a, 12b Pomorska

11

 

13. I Poniedz. Mochnackiego..

33, 35, 37

……………………. Wyzwolenia

12c, 12d

Pomorska

13

Wróblewskiego

13, 15

14. I Wtorek Mochnackiego

39, 41,

Wyzwolenia

12e, 12f

Pomorska

15

Wróblewskiego

17, 19

15. I Środa Mochnackiego

43, 45

Wyzwolenia

12, 22

Pomorska

17

Wróblewskiego

20, 21, 2

16.I Czwartek Mochnackiego

47, 49

Wyzwolenia

14, 16

 –

Pomorska

19

Wróblewskiego

4, 6,

17. I Piątek Mochnackiego

Domki

51a, 51b

Wyzwolenia

18, 20

Podhalańska

14, 16

Pomorska

21

Wróblewskiego

23,  25

18. I Sobota Wyzwolenia

117

 

 

Podhalańska

18, 20, 22

Pomorska

23, 25, 27

Wróblewskiego

8, 10

 

20. I Poniedz. Wyzwolenia……..

115

Wyzwolenia

93

………………… Podhalańska

23, 24, 25

Pomorska
29

 Zabrzańska 12

Wróblewskiego

12, 14

21. I Wtorek Wyzwolenia

113

Wyzwolenia

84, 82

 

Podhalańska

26, 28

Zabrzańska

14, 16

Wróblewskiego

16, 18

22. I Środa Wyzwolenia

111

Wyzwolenia

80, 78

Podhalańska

30, 32

Zabrzańska

18, 20, 22

Karpacka

4, 8

23. I Czwartek Łabędzia

Srebrna

Golfowa

Wyzwolenia

76, 72

Podhalańska

34, 36

Zabrzańska

11, 24

Karpacka

6, 6a Domki

24. I Piątek Wyzwolenia

70, 68

Podhalańska

38, 40

Zabrzańska

26

Karpacka

8a, 8b

25. I Sobota Wyzwolenia

66, 64

Podhalańska

42, 44

Zabrzańska 35, 37, 39, 41, 43 Zabrzańska

52

 

27. I Poniedz. Nowakowskiego 1, 3, 5 Wyzwolenia

62, 60

Wyzwolenia

24, 26

…………………. Zabrzańska

42

……………………….
28. I Wtorek Nowakowskiego 7, 9, 11 Wyzwolenia

58, 56

Wyzwolenia

28, 30

Zabrzańska

44

29.I Środa Nowakowskiego 2, 4, 6 Wyzwolenia

54, 52

Wyzwolenia

32, 34

Zabrzańska

46

30. I Czwartek Nowakowskiego 8, 10, 12 Wyzwolenia

50, 48

Wyzwolenia

36, 38

Zabrzańska

48

31. I Piątek Zielna

25, 25a

Wyzwolenia

46, 44

Wyzwolenia

40, 42

Zabrzańska

50

 

1. II Sobota K o l ę d a   d o d a t k o w a

 

KOLĘDĘ ROZPOCZYNAMY  (od poniedziałku do piątku) od g. 17, a w sobotę od g. 15

Strona Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Bytomiu