Informacje dla rodziców

INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO SAKRAMENTÓW POKUTY I  KOMUNII ŚWIĘTEJ

W DNIU 7 MAJA 2017 ROKU

 

Klasa III jest czasem bezpośredniego przygotowania – teoretycznego i praktycznego – do korzystania z sakramentu Spowiedzi i przyjmowania sakramentu Eucharystii. W przygotowanie angażują się zarówno dzieci jak i rodzice. Ważne jest by w tym szczególnym czasie dbać o wzrost duchowych Was i Waszych dzieci. Warto byście czasem podejmowali przy dziecku tematy związane z Kościołem i religią, a nade wszystko abyście pokazywali dziecku jak ważne jest życie sakramanetami, codzienna modlitwa i spotkanie z Jezusem.

Uroczystość I Komunii Świętej, Biały Tydzień i Pielgrzymka

1. Pierwsza Komunia święta w Parafii p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego odbędzie się dnia 7 maja 2017 roku na Mszy św. o godzinie 11.00.
2. W czasie popołudniowego nabożeństwa o godz. 15.30 będzie uroczyste poświęcenie i rozdanie pamiątek komunijnych oraz zdjęcia grupowe.
3. W „Białym Tygodniu” Msze święte dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców będą sprawowane o godzinie 18.00.
4. W Białym Tygodniu odbędzie się dziękczynna pielgrzymka dzieci i rodziców. Dalsze informacje zostaną podane w odpowiednim czasie.
5. Gorąco zapraszamy i zachęcamy do udziału w procesji Bożego Ciała i procesjach oktawy Bożego Ciała 2017 r.

Terminy obowiązkowych spotkań liturgicznych i formacyjnych

1. Przygotowanie do Uroczystości I Komunii świętej obejmuje zarówno dzieci jak i ich rodziców/prawnych opiekunów. W związku z tym spotkania przygotowawczo-formacyjne dla dzieci będą się odbywać, co dwa tygodnie w II i IV piątek miesiąca, po Mszy św. szkolnej, chyba, że wypada jakieś święto i zostają one przesunięte. Spotkania odbędą się w następujące dni:
• 14 października 2016 r., 28 października 2016 r., 4 listopada 2016 r., 25 listopada 2016 r., uczestnictwo w roratach codziennie o godz.18.00, w styczniu z racji kolędy i ferii spotkania odwołane, 10 lutego 2017 r., 24 luty 2017, 10 marca 2017 r., 24 marca 2017 r., 14 kwietnia 2017 r., 21 kwietnia 2017
• Obecność dzieci na tych spotkaniach jest obowiązkowa.
• Rodziców którzy posiadają konto na facebooku zapraszam na grupę Komunia Święta 2017 Szombierki – tam będę informował o zmianach.
2. Nauka śpiewu odbywa się w niedzielę 15 minut przed Mszą św. o godz. 11.00. Prosimy dopilnować, aby dzieci przychodziły wcześniej, a w domu przyswajały sobie teksty piosenek.
3. Próby będą odbywać się według podanego później harmonogramu.
4. Dzieci przynoszą indeksy na Msze Św. szkolne w piątek i niedziele. Przyniesione indeksy kładą do koszyczka pod chórem.
4. Spotkania połączone z wręczeniem poszczególnych przedmiotów kultu odbędą się:
• niedziela, 9 października 2016 r. – poświęcenie i wręczenie różańca na Mszy św. o godz. 11.00. (różaniec zakupiony przez Parafię)
• czwartek, 8 grudnia 2016 r. – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – poświecenie medalików i założenie ich dzieciom przez rodziców na Mszy św. o godz. 18.00. (medalik zakupiony przez Rodzinę)
• niedziela, 7 lutego 2017 r. – poświęcenie i wręczenie świec na Mszy św. o godz. 11.00. (świeca zakupiona przez Parafię)
• niedziela, 13 marca 2017 r. – poświęcenie i wręczenie książeczek na Mszy św. o godz. 11.00. (księżeczka zakupiona przez Parafię)
5. Zachęcamy również i sugerujemy, aby kandydaci do I Komunii św. brali czynny udział w nabożeństwach różańcowych dla dzieci w październiku (wtorki i czwartki godz.16.30), w Mszach Roratnich w Adwencie (poniedziałek-piątek, godz.18.00) oraz nabożeństwach Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście (piątek godz.16.30). Spotkania te są wyznaczane i ogłaszane w czasie niedzielnych komunikatów duszpasterskich.
6. Spowiedź św. połączona z nabożeństwem pokutnym odbędzie się dwukrotnie w następujących terminach (konkretna godzina będzie ogłoszona):
– Pierwsza, tylko dla dzieci, w sobotę 22 kwietnia 2017 r.- godz. 11.00
– Druga dla dzieci, rodziców i rodziców chrzestnych, w sobotę 6 maja 2017 r. – godz.11.00
7. Co miesiąc w dolnym kościele o godzinie 19.00, będą się odbywać spotkania formacyjne dla rodziców. Obecność przynajmniej jednego z rodziców jest obowiązkowa. W tym roku są one zaplanowane na 19 wrzesień, 24 października, 28 listopada, 19 grudnia, 27 lutego, 27 marca, 24 kwietnia.
8. Bardzo proszę przysłuchiwać się ogłoszeniom (internet, gazetka, Msza św) ponieważ ewentualne zmiany będą w nich ogłaszane.
9. Rodzice uczestniczą na Mszy św. wraz ze swoim dzieckiem (III przykazanie).

Dokument chrztu dziecka oraz materiał katechizmowy do zdawania

1.Najpóźniej do dnia 7 listopada 2016 r. prosimy o dostarczenie świadectwa chrztu tych dzieci, które idą do I Komunii świętej w naszym kościele, ale sakrament chrztu przyjmowały w innej parafii aniżeli nasza. Po stosowne zaświadczenie proszę zgłosić się do parafii chrztu dziecka. Świadectwo chrztu jest bezwzględnie wymagane do przyjęcia sakramentu Eucharystii!
2. Jeżeli dziecko mieszka poza parafią Wniebowstąpienia Pańskiego to przy zapisach konieczna jest pisemna zgoda Ks. Proboszcza parafii zamieszkania. Dokument ten należy dostarczyć do 9 października 2016.
3. Informujemy również, iż w ramach zajęć szkolnych nie odbywa się żadne przygotowanie bezpośrednie do Komunii, a jedynie zajęcia teoretyczne. Wszelkie zdawanie wyznaczonej partii materiału, dzieci przeprowadzają w czasie piątkowych przygotowań przy Parafii (po Mszy św. szkolnej lub spotkaniu formacyjnym). Wszystko należy zdać najpóźniej do 26 marca 2017 r. Nie zaliczenie materiału wyznaczonym czasie dyskwalifikuje kandydata do przyjęcia Komunii świętej i przesuwa go na następny rok!!! Prosimy zatem, aby dopilnować dzieci, by nie odkładały zdawania na ostatnią chwilę.
4. Kolejność zdawania: I piątek miesiaca (klasy IIIa,b), II piątek miesiąca (klasy IIIc,d), III piatek miesiaca (IIIe,f), IV piątek miesiaca (IIIg,h oraz dzieci ze Szkół zaprzyjaźnionych 🙂 )

Stroje komunijne, fotograf i operator kamery

1. Stroje dla dzieci będą wykonywane w jednym z zakładów krawieckich, którego przedstawiciel będzie obecny na jednym ze spotkań formacyjnych dla rodziców.

2. W czasie celebracji I Komunii św. obowiązuje zakaz wykonywania zdjęć i nagrywania Uroczystości. Dla całej grupy zdjęcia i nagrania z tej Mszy Świętej wykonają za aprobatą księdza Proboszcza zamówieni profesjonaliści.

Sprawy organizacyjne

1. Sprzątanie kościoła oraz jego dekoracja wymaga honorarium dla osób, które to będą wykonywać. Parafia zakupi dla dzieci pierwszokomunijnych: różaniec, świecę, książeczkę i pamiątkę. Dodatkowo zakupione zostaną kwiaty na dekorację i dary składane podczas Uroczystości. W związku z tym całkowita ofiara jaką należy złożyć to 100 zł. Prosimy to uczynić najpóźniej do końca grudnia. Jest też zwyczajem złożenie daru dzieci komunijnych dla parafii ( 50 zł.)
2. Rodzice we własnym zakresie zakupią dzieciom medaliki (według własnego uznania) i wręczą je dzieciom na Mszy św. 8 grudnia o godz. 18.00.
W sprawach dotyczących I Komunii świętej (w razie wątpliwości lub pytań) proszę kontaktować się z katechetą, ks. Łukaszem Wąsikiewiczem CR lub ks. Proboszczem Maciejem Sasiakiem CR.

ks. Łukasz Wąsikiewicz CR – katecheta

Ks. Maciej Sasiak CR – Proboszcz