Ewangelia na dziś

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.
  1. Czwartek 2014-08-21, 20. tydz. zwykły
    Mt 22,1-14
    Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę”. Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?”. Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych».

Z życia Kościoła

  • Z okazji 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej przewodniczący Episkopatów Polski i Niemiec, a także ewangelicy oraz żydzi modlić się będą 31 sierpnia w Gliwicach. Z tej okazji Metropolita Katowicki abp Wiktor Skworc, który jest przewodniczącym Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec, wystosował specjalne słowo do wiernych. Wobec działań wojennych na Ukrainie, w Ziemi Świętej i Iraku, wzywa w nim wszystkich do modlitwy o pokój.

  • Na Jasnej Górze w poniedziałek 25 sierpnia, biskupi kierujący diecezjami spotkają się na obradach Rady Biskupów Diecezjalnych. Następnego dnia z udziałem Episkopatu odbędą się uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej.

  • Wobec przedłużającego się braku kontaktu telefonicznego ks. Wojciech Lemański został dziś pisemnie wezwany do jak najszybszego stawienia się w kurii warszawsko-praskiej – poinformował na Twitterze rzecznik diecezji Mateusz Dzieduszycki.