Ewangelia na dziś

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.
  1. Sobota 2014-10-25, 29. tydz. zwykły
    Łk 13,1-9
    W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam: lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie». I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł.
    Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?”. Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć”».

Z życia Kościoła

  • Z inicjatywy Polskiej Misji Katolickiej we Francji 25 października w Paryżu odsłonięto i poświęcono pomnik św. Jana Pawła II. Monument stanął na skwerze Jana XXIII przy katedrze Notre-Dame. Delegatem Konferencji Episkopatu Polski na tę uroczystość był metropolita łódzki abp Marek Jędraszewski. W przemówieniu przypomniał siedem podróży apostolskich Jana Pawła II do Francji i wyraził nadzieję, że „od tego pomnika, w stronę Paryża, Francji i Europy będą nieustannie płynęły słowa świętego papieża bez którego trudno zrozumieć historię Kościoła i świata przełomu ostatnich wieków i tysiącleci”.

  • O tym, że młodzi ludzie w świecie nie powinni zapominać o swej tożsamości, ani rozmieniać wartości na drobne, mówił bp Piotr Libera 25 października w kościele św. Anny w Pomiechowie. Przewodniczył tam Mszy św. z okazji 50-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku.

  • „Duchowość podobna jest do wahadła w starym stojącym zegarze. Nasze serce to właśnie to wahadło – powinno wychylać się z jednej strony w kierunku Boga i z drugiej strony w kierunku drugiego człowieka” – powiedział ks. Mateusz Buczma, moderator Akademii Duchowości, która dziś wystartowała w Winowie koło Opola.


Copyright © 2014 Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Bytomiu. All Rights Reserved