GALERIA 2014-2015

Ewangelia na dziś

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.
  1. Piątek 2016-05-27, 8. tydz. zwykły
    Mk 11,11-25
    Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z Dwunastoma do Betanii. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, uczuł głód. A widząc z daleka drzewo figowe, okryte liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz przyszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: «Niech już nikt nigdy nie je owocu z ciebie». Słyszeli to Jego uczniowie. I przyszli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły zmieniających pieniądze i ławki tych, którzy sprzedawali gołębie, i nie pozwolił, żeby kto przeniósł sprzęt jaki przez świątynię. Potem uczył ich mówiąc: «Czyż nie jest napisane: Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów? Lecz wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców». Doszło to do arcykapłanów i uczonych w Piśmie i szukali sposobu, jak by Go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed Nim, gdyż cały tłum był zachwycony Jego nauką. Gdy zaś wieczór zapadał, wychodzili poza miasto. Przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do Niego: «Rabbi, patrz, drzewo figowe, któreś przeklął, uschło». Jezus im odpowiedział: «Miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam: Kto powie tej górze: “Podnieś się i rzuć w morze”, a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze».

Z życia Kościoła

  • Prawdopodobnie pierwsza i jedyna w Polsce procesja uroczystości Bożego Ciała dla więźniów odbyła się na terenie Zakładu Karnego w Wojkowicach. Kilkudziesięciu osadzonych z części otwartej i półotwartej w więziennej kaplicy wzięli udział w Mszy św., a następnie podążyli za Najświętszym Sakramentem kilkudziesięciometrowymi uliczkami między pawilonami aresztanckimi do specjalnie ustawionych czterech ołtarzy. Wraz z nimi świętowali funkcjonariusze Służby Więziennej i wychowawcy. Liturgii Mszy św. i procesji przewodniczył ks. Michał Borda – dyrektor Wydziału Katechetycznego sosnowieckiej kurii.

  • Dzisiaj jest szczególny dzień. W tym, że idziemy z radością w pochodzie naszej wiary, jest coś, co może naprawdę zachwycić – mówił biskup gliwicki Jan Kopiec w uroczystość Bożego Ciała w czasie kazania na gliwickim rynku.

  • Główne uroczystości Bożego Ciała w diecezji ełckiej rozpoczęły się Mszą św. na Placu św. Jana Pawła II, której przewodniczył bp Jerzy Mazur.


Copyright © 2014 Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Bytomiu. All Rights Reserved