GALERIA 2014-2015

Ewangelia na dziś

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.
  1. Sobota 2016-10-22, 29. tydz. zwykły
    Łk 13, 1-9
    W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam: lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie». I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?”. Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć”».

Z życia Kościoła

  • Do tego, abyśmy budowali przyszłość wierni Chrystusowi, Ewangelii, Kościołowi wzywał abp Wojciech Polak, prymas podczas Mszy dla uczestników Pielgrzymki Narodowej do Rzymu odprawionej w Bazylice św. Jana na Lateranie. Metropolita gnieźnieński zachęcał również, aby w miłości jednoczyć się dla wspólnego dobra.

  • Trwa Pielgrzymka Narodowa Polaków do Rzymu. Na pielgrzymiej trasie znajduje się wiele miejsc związanych życiem i męczeństwem pierwszych chrześcijan. – To pielgrzymka do źródeł wiary – mówi jedna z pątniczek z Opola.

  • Do budowania przyszłości w wierności Chrystusowi, Ewangelii, Kościołowi wzywał abp Wojciech Polak, podczas Mszy dla uczestników Pielgrzymki Narodowej do Rzymu. Podczas liturgii odprawionej w Bazylice św. Jana na Lateranie metropolita gnieźnieński zachęcał również, aby w miłości jednoczyć się dla wspólnego dobra.


Copyright © 2014 Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Bytomiu. All Rights Reserved