Ewangelia na dziś

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.
  1. Czwartek 2014-09-18, Święto Św. Stanisława Kostki, zakonnika
    Łk 2,41-52

    Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

Z życia Kościoła

  • „Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu " – to temat jesiennej Ogólnopolskiej Kongregacji Duszpasterstwa Powołań. Spotkanie odpowiedzialnych za duszpasterstwa powołaniowe w diecezjach i zakonach odbędzie się w pod koniec października na Jasnej Górze - poinformował delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. powołań bp Marek Solarczyk.

  • Jednym z najważniejszych fundamentów wolnej Polski było dochodzenie prawdy o Katyniu i umacnianie pamięci o zbrodni katyńskiej - powiedział dziś prezydent Bronisław Komorowski w warszawskiej Cytadeli, gdzie w powstającym Muzeum Katyńskim odsłonięte zostało epitafium z nazwiskami ofiar NKWD zamordowanych w 1940 r. Podczas poprzedzającej odsłonięcie epitafium uroczystości modlitwie w intencji pomordowanych przewodniczył bp Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego. Dziś w Warszawie odbywają się uroczyste obchodu 75. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę.

  • Polscy żołnierze uczcili Mszą świętą pamięć poległego wczoraj żołnierza plutonowego Rafała Celebudzkiego. Podczas Eucharystii w bazie Bagram modlono się także za jego najbliższych oraz za rannych we wczorajszym zamachu żołnierzy.