Ewangelia na dziś

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.
  1. Piątek 2014-11-21, 33. tydz. zwykły
    Łk 19.45-48
    Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: «Napisane jest: „Mój dom będzie domem modlitwy”, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców». I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.

Z życia Kościoła

  • Na zakończenie ogłoszonego przez Episkopat Polski Roku bł. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie zorganizowano „Dni Edmundowe”. Ich ostatnim akcentem było sympozjum naukowe poświęcone duchowości, wychowaniu i wsi w myśli i praktyce bł. Edmunda. Mszę św. dla uczestników sprawował kard. Kazimierz Nycz. Metropolita z uznaniem mówił o stołecznej parafii bł. Edmunda Bojanowskiego, gdzie powstaje Centrum Dzieł Społecznych pod patronatem tego błogosławionego.

  • „Zakonnicy i zakonnice swym życiem życie mają zdumiewać i pociągać ludzi” – zauważyła s. Bonawentura Stawarz OCPA z klasztoru Zakonu Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji w Kętach. W przededniu inauguracji Roku Życia Konsekrowanego zakonnica przypomina w rozmowie z KAI, że to „chrześcijaństwo i zakony ukształtowały kulturę europejską, choć współczesna Europa się tego wypiera”.

  • Wyróżnienie zespołowe ministra pracy i polityki społecznej za stworzenie sieci placówek pomocowych dla szerokiego kręgu beneficjentów otrzymała Caritas Diecezji Kieleckiej. Podczas uroczystej gali „25 lat pomocy społecznej w Polsce” uhonorowano najlepszych społeczników w kraju. 21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego.


Copyright © 2014 Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Bytomiu. All Rights Reserved