Ewangelia na dziś

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.
  1. Czwartek 2014-07-24, 16. tydz. zwykły
    Mt 13,10-17
    Uczniowie przystąpili do Jezusa i zapytali: «Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich?» On im odpowiedział: «Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: „Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił”. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli».

Z życia Kościoła

  • Za strącenie malezyjskiego Boeinga odpowiedzialni są bojówkarze rosyjscy, którzy sami przyznali, że myśleli, iż jest to wojskowy samolot transportowy z żołnierzami lub bronią ukraińską. „Ich wina jest znana całemu światu i nie ma tu czego usprawiedliwiać. Za tym wszystkim stoi jeden człowiek, któremu Bóg odebrał rozum” – powiedział patriarcha kijowski Filaret w wywiadzie dla ukraińskiej gazety rosyjskojęzycznej „Gordon”.

  • Trwa rekrutacja wolontariuszy do Akademii Przyszłości – edukacyjnego programu stowarzyszenia Wiosna. Tutorzy przez cały rok będą mentorami dla 1700 dzieci z całej Polski.

  • - Kuria Polowa nie została oficjalnie poinformowana o celu i wynikach przeszukania pomieszczeń ks. Roberta Mokrzyckiego, dokonanego 11 lipca. Biskup Polowy zawiesił go w pełnieniu obowiązków proboszcza katedry polowej do czasu powrotu z urlopu i złożenia wyjaśnień – powiedział podczas briefingu związanego z przeszukaniem przez funkcjonariuszy CBA mieszkania proboszcza katedry polowej ks. płk Zbigniew Kępa, rzecznik Ordynariatu Polowego.