Ewangelia na dziś

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.
  1. Piątek 2015-03-06, 2. tydz. Wielkiego Postu
    Mt 21,33-43.45-46
    Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: „Uszanują mojego syna”. Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?» Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze». Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Kamień, który odrzucili budujący, ten stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce».
    Arcykapłani i faryzeusze słuchając Jego przypowieści poznali, że o nich mówi. Toteż starali się Go ująć, lecz bali się tłumów, ponieważ Go miały za proroka.

Ważne informacje

Z życia Kościoła

  • Zakon Kaznodziejski jeszcze w tym roku rozpocznie świętowanie Jubileuszu 800-lecia istnienia. Polscy dominikanie 6 marca przedstawili logo i styl identyfikacji wizualnej, jaką posługiwać się będą z okazji Jubileuszu. Forma logo jest modyfikacją czarno-białego dominikańskiego krzyża a oprócz dobrze znanych biało-czarnych barw, w znaku pojawił się także kolor pomarańczowy.

  • Po raz drugi w Skierniewicach spotkają się 7 marca kobiety z diecezji łowickiej żeby wspólnie modlić się, zastanawiać nad swoim powołaniem oraz świętować. Diecezjalny Dzień Kobiet - inicjatywa dziennikarki łowickiej edycji "Gościa Niedzielnego" Agnieszki Napiórkowskiej i s. Anny Marii Pudełko spotkały się z dużym odzewem - w ubiegłym roku przybyło do Skierniewic ponad 250 pań. Świętowały pod hasłem "Jestem kobietą - lubię to".

  • Siostry benedyktynki z Jarosławia przystąpiły do ogólnopolskiej kampanii „Kilometry Dobra”. Chcą przeprowadzić gruntowny remont dawnej rezydencji kapelanów i przeznaczyć ją na Mikołajkowe Przedszkole. Potrzebują aż 6 milionów złotych, ale mają za sobą już kilka skutecznych zbiórek i wierzą, że uda się ponownie.


Copyright © 2014 Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Bytomiu. All Rights Reserved