Pozostałe Sakramenty

Pozostałe sakramenty

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Druga i czwarta niedziela miesiąca, godz. 1700.

ROCZKI

Pierwsza niedziela miesiąca, godz. 1700.

KOMUNIA I ODWIEDZINY CHORYCH

I piątek lub I sobota miesiąca, godziny poranne i przedpołudniowe.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Według umówienia.

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2015 R.

3 maja, godz. 1100

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2016 R.

15 maja, godz. 1100

Wykaz dokumentów potrzebnych do chrztu św. i innych sakramentów