Archiwum kategorii: Aktualności

 

WSKAZANIA BISKUPA GLIWICKIEGO

 

W nawiązaniu do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zmienia się dotychczasowe postanowienia w następujący sposób:

 1. Utrzymane zostają w mocy postanowienia Dekretu nr 363/20/A z dnia
  25 marca 2020 roku oraz Komunikatu z dnia 10 kwietnia 2020 roku.

 

 1. Do odwołania pozostaje w mocy dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej oraz w święta nakazane z dnia 12 marca 2020 roku
  o czym należy poinformować wszystkich parafian i jednocześnie w dalszym ciągu zachęcać ich do uczestniczenia we Mszy Świętej za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu.

 

 1. Zezwala się na odprawianie Mszy św. z ludem z zastrzeżeniem, że w kościele może przebywać maksymalnie taka ilość osób, aby na jednego wiernego przypadało co najmniej 15 m² powierzchni użytkowej kościoła.

 

 1. Przypomina się, że osoby przebywające w kościele lub na cmentarzu zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos. Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnieni są duchowni w czasie sprawowania obrzędów religijnych.

 

 1. Do Komunii św. należy podchodzić z zachowaniem odpowiedniej odległości między poszczególnymi osobami. Zaleca się, aby Komunię św. przyjmować na rękę. Natomiast osoby przyjmujące Komunię św. do ust powinny przyjmować ją na końcu.

 

 1. Kapłan udzielający Komunii św. musi obowiązkowo zdezynfekować ręce zarówno przed jej rozdaniem, jak i po zakończeniu obrzędu.

 

 1. Kolejne wskazania będą publikowane w miarę ogłaszania nowych wytycznych przez władze państwowe.

 

+ Jan Kopiec

Biskup Gliwicki

Ks. Sebastian Wiśniewski

Kanclerz Kurii

WSKAZANIA BISKUPA GLIWICKIEGO

WIKARIUSZ GENERALNY

Gliwice, 21 kwietnia 2020 roku

INSTRUKCJA

Mając na uwadze Wskazania Biskupa Gliwickiego z dnia 19 kwietnia 2020 roku oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 697), przekazuje się do wiadomości kilka pomocnych uwag.

 

 1. Eucharystia

 

 1. Odnośnie ilości wiernych mogących uczestniczyć w aktach kultu religijnego w kościołach (Msza św., adoracja, nabożeństwa indywidualna modlitwa), należy stosować zasadę: 1 osoba na 15 m2 powierzchni tego kościoła, zwracamy uwagę, że chodzi o powierzchnię kościoła z wyłączeniem innych pomieszczeń, jak zakrystia, piwnica, pomieszczenia sanitarne, w których normalnie ludzie nie uczestniczą w liturgii. W związku z tym w kościołach lub kaplicach można wyznaczyć i jasno wskazać dokładne miejsca, w których wierni powinni być rozmieszczeni w czasie liturgii, z zachowaniem odpowiedniej odległości. Na drzwiach kościoła należy wywiesić informację o tym ile osób może się znajdować w kościele. W przypadku gdy przed kościołem w czasie liturgii zgromadzą się ludzie, należy zadbać by nie tworzyli oni zwartej grupy, zachowując odstęp (nie mniej niż 2 metry) i ogólne zasady bezpieczeństwa jak zakrywanie ust i nosa.
 2. Można dopuścić do służby przy ołtarzu ministrantów lub lektorów w maksymalnej liczbie 4 osób. Należy jednak pamiętać by były to zasadniczo osoby pełnoletnie. Gdyby jednak, na zasadzie dowolności, do służby zgłosiły się osoby niepełnoletnie pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, powinni mieć na to zgodę swoich rodziców lub prawnych opiekunów. Należy pamiętać, że posługujący przy ołtarzu wchodzą w ogólną liczbę mogących przebywać w kościele w czasie sprawowania liturgii.
 3. Nadal pozostaje zawieszona posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.
 4. Komunię święta rozdzielać mogą jedynie kapłani i diakoni, zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa, takie jak: dezynfekcja rąk przed i po liturgii, oraz przed i po rozdzielaniu Komunii świętej. Należy zachęcać by Komunię św. przyjmować na rękę, gdyby jednak ktoś usilnie prosił o udzielenie Komunii św. do ust, powinien podejść na końcu. Jeżeli w czasie liturgii jakieś osoby znajdują się na zewnątrz kościoła, Komunii św. należy im udzielić poza kościołem.
 5. W związku z możliwością uczestniczenia w liturgii wiernych, należy bezwzględnie pamiętać o dezynfekcji kościoła, szczególnie miejsc, które zajmowali wierni w czasie liturgii.
 6. Należy także pamiętać by znak pokoju przekazywać jedynie przez skinienie głową.

 

 1. Pogrzeby

 

 1. Ceremonię pogrzebową należy ograniczyć do drugiej (Msza św. w kościele bez trumny lub urny) i trzeciej stacji (przy grobie). Co do rozmieszczenia wiernych w kościele w czasie Mszy św. pogrzebowej, należy zachować wskazania punku I, 1.
 2. W ceremonii pogrzebowej na cmentarzu może uczestniczyć do 50 osób, nie wliczając w to „osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy”. Natomiast w liczbie tej należy uwzględnić ministrantów.
 3. W czasie całej uroczystości pogrzebowej, jej uczestnicy, w tym posługujący są zobowiązani do zakrywania ust i nosa. Nie dotyczy to duchownego sprawującego liturgię oraz obrzędy na cmentarzu.
 4. W przypadku kiedy odprawiana jest Msza św. pogrzebowa a zaraz po niej pochówek na cmentarzu, należy zrezygnować z konduktu pogrzebowego na cmentarz, by nie tworzyć zgromadzenia.

 

III. Małżeństwo

 

 1. W ceremonii zawarcia małżeństwa co do ilości osób mogących uczestniczyć w liturgii, należy zachować wskazania punku I, 1. W tę liczbę wchodzą także osoby posługujące przy ołtarzu, para młoda oraz świadkowie.
 2. Należy pamiętać, że istnieje możliwość przełożenia uroczystości zawarcia związku małżeńskiego na późniejszy termin. W tej kwestii należy uwzględnić wolę nupturientów.
 3. Nupturientów należy poinformować o wymaganiach związanych z ważnością dokumentów potrzebnych do zawarcia małżeństwa, zarówno ze strony kanonicznej, jak i cywilnej.

 

 1. Pierwsza spowiedź i Komunia święta

 

 1. Termin pierwszej spowiedzi i Komunii świętej należy bezwzględnie przełożyć na okres po 31 sierpnia br.

 

 1. Pokuta i pojednanie

 

 1. W związku ze złagodzeniem restrykcji państwowych, należy umożliwić korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania, najlepiej poza konfesjonałem albo w konfesjonale otwartym. Jeżeli będzie on sprawowany w konfesjonale należy pamiętać o względach bezpieczeństwa i dezynfekcji konfesjonału. Można także sprawować sakrament pokuty i pojednania w innym miejscu, jak kaplica lub salka.

 

 1. Posługa chorym

 

 1. Mając na uwadze względy bezpieczeństwa osób chorych, na chwilę obecną należy powstrzymać się jeszcze od odwiedzania chorych, poza wypadkiem niebezpieczeństwa śmierci, ale z zachowaniem wszystkich względów bezpieczeństwa.

 

VII. Nabożeństwa

 

 1. Można przywrócić zwyczajowe nabożeństwa w parafii według harmonogramu, z zachowaniem zasad podanych w punkcie I, 1.

 

Niniejsze wskazania pomocnicze przeznaczone są dla księży, nie zaś do publikacji na stronach internetowych lub w gazetkach parafialnych.

 

 

 

 

Biskup Andrzej Iwanecki

Wikariusz Generalny

 

Ks. Sebastian Wiśniewski

Kanclerz Kurii

LIST BISKUPA DO DZIECI KOMUNIJNYCH I RODZICÓW

Kochane Dzieci Komunijne!

Znacie na pewno opowieść o tym, jak Jezus wraz ze swoimi przyjaciółmi (apostołami) wsiadł do łodzi, aby przepłynąć na drugą stronę jeziora. Nagle zerwała się burza i coraz większe fale uderzały w płynącą łódź. Zrobiło się naprawdę niebezpiecznie. Uczniowie bardzo się bali, a Jezus spokojnie spał. W końcu postanowili Go obudzić, wołając: Jezu ratuj, bo giniemy! Jezus wstał, rozkazał falom i wiatrowi się uciszyć, i… burza zniknęła, zrobiło się cicho… Jezus spojrzał na apostołów i zapytał, dlaczego się bali, dlaczego nie ufali, że jeśli On jest z nimi, to są bezpieczni, nic im nie grozi (por. Mt 8,23-27).

Dobrze wiecie, że na świecie panuje pandemia. Wielu ludzi boi się zarażenia koronawirusem. Nie możemy się spotykać w szkole, spędzać wspólnie czasu z rówieśnikami, nie możemy robić wielu różnych rzeczy, które lubimy, bo nam zagrażają tak, jak burza apostołom. Nie możemy również wspólnie świętować tak, jak dotychczas w naszych kościołach. Nawet najważniejszą dla Was i całej Waszej parafii uroczystość Pierwszej Komunii ze względu na Wasze bezpieczeństwo musieliśmy przenieść na późniejszy czas. Niestety musicie poczekać trochę dłużej na pełne spotkanie z Jezusem w „Białym Chlebie”. Dlatego piszę do Was ten list. Pragnę Wam powiedzieć, że mimo tego, co się dzieje na świecie i w naszym kraju, Jezus jest ciągle z nami tak, jak był w łodzi z uczniami. Wtedy, w trakcie burzy na jeziorze, potrafił spokojnie zasnąć, wiedział, że nikomu nic nie grozi. Dziś On mówi do Was: Nie bójcie się, ja jestem z Wami!

Chcę Was zapewnić, że wielu ludzi modli się za Was, Drogie Dzieci. Wiem, że księża z Waszych parafii, siostry zakonne, katecheci, Wasi rodzice, dziadkowie i całe Wasze rodziny otaczają Was „płaszczem modlitewnej opieki”. Proszę Was, Wy też się módlcie, abyście, gdy tylko będzie to możliwe, były przygotowane na spotkanie z Jezusem, Jego miłością i pokojem w pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. Nie zapomnijcie o tych wszystkich, którzy Was kochają: Waszych rodzicach, rodzeństwie, dziadkach, chrzestnych, księżach, katechetach, wspierajcie ich codziennymi, małymi gestami miłości. Zaufajcie Jezusowi! On chce naszego dobra! On nie pozwoli nam zginąć! On uciszy każdą burzę w naszym życiu! Kochane Dzieci, modlę się za Was, Waszych rodziców, rodziny i przyjaciół, żeby radość oczekiwania na Pierwszą Komunię Świętą ciągle wzrastała.
A kiedy zagrożenie wirusem przeminie, wtedy będziecie z większą radością świętować w Waszym kościele ten ważny dla Was dzień.

Drodzy Rodzice!

Zdaję sobie sprawę z tego, że poczyniliście już wiele starań, aby uroczystość pierwszokomunijna Waszych dzieci była dla nich i całej rodziny wielkim świętem. Pewnie myślicie już intensywnie o wyjątkowym przeżyciu Eucharystii, podczas której Pan Jezus po raz pierwszy przyjdzie do serc Waszych dzieci, a także o rodzinnym spotkaniu.

Niestety z racji pandemii i ze względów bezpieczeństwa uroczystość musimy przełożyć. Ufam, że dobrze wykorzystacie ten czas na duchowe przygotowanie swoich dzieci i całej rodziny na ważne wydarzenia. Bądźcie inicjatorami modlitwy w Waszych Domowych Kościołach. Módlcie się z dziećmi i za dzieci. Dajcie im wiele wsparcia i miłości. Czytajcie dzieciom Pismo Święte, uczestniczcie z nimi w niedzielnej Mszy świętej przez transmisję medialną lub, jeśli możecie, w kościele, wspierajcie je w spotkaniach z katechetami podczas zdalnego nauczania.

W życiu nic nie dzieje się przypadkowo. Każde wydarzenie, nawet to trudne, uczy nas czegoś bardzo ważnego, kształtuje nasze człowieczeństwo, przygotowuje nas do dalszego życia. Ufam, że również trudny czas zmagania się z koronawirusem jest dla nas nauką zaufania Bogu, podobnie jak dla apostołów lekcją ufności był czas burzy na jeziorze, o którym pisałem Waszym dzieciom.

I podobnie jak Wasze Dzieci, również Was zapewniam o wielu modlitwach płynących do Boga za Was od duszpasterzy, katechetów i całych Waszych parafii oraz Waszych biskupów. Zaufajcie Bogu, a On będzie działał w Waszym życiu swoim pokojem, dobrocią, miłością, cierpliwością i szczęściem. On uciszy burzę, która rozpętała się w dzisiejszym świecie! Błogosławię Was i Wasze rodziny w tym oczekiwaniu na pierwszą spowiedź i zjednoczenie z Jezusem w Pierwszej Komunii Świętej Waszych dzieci.

Wasz Biskup
+ Jan Kopiec Biskup Gliwicki

Gliwice, dnia 5 maja 2020 roku

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego to modlitewne zobowiązanie podjęte przez konkretną osobę w intencji jednego dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki wybranego przez Boga Dawcę Życia. Trwa przez okres 9 miesięcy.

Ufamy, że pokorną i wytrwałą modlitwą wyprosimy
u Wszechmocnego Boga łaskę ocalenia istniejącego już życia
i doczekamy czasów, w których każde poczęte dziecko będzie przyjmowane z radością i miłością.Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.
Postanowienia dodatkowe Postanowienia dodatkowe (dodatkowe praktyki) są uzupełnieniem Duchowej Adopcji. Są dobrowolne, lecz są chętnie widziane i praktykowane, ponieważ często stanowią potrzebę większego zadośćuczynienia, dziękczynienia, bądź wyproszenia łask u Bożej Opatrzności. Żeby podjęte postanowienia praktyk skutecznie i do końca wykonać, najlepiej jest podjąć jedną lub najwyżej dwie praktyki.

Może się zdarzyć, że zapomnimy lub zaniedbamy nasze zobowiązania adopcyjne. Długa przerwa, na przykład miesięczna, przerywa Duchową Adopcję i wymaga podjęcia jej od początku. Należy wtedy odbyć spowiedź, ponowić przyrzeczenia i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy Duchową Adopcje kontynuować, przedłużając praktykę o ilość dni opuszczonych.

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego w Polsce i w związku z tym podjętymi środkami ostrożności w Diecezji Gliwickiej przyrzeczenie może być złożone prywatnie przed Krzyżem lub obrazem świętym w miejscu zamieszkania. ROTA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI”

Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci.

Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy nienarodzonym, postanawiam mocno
i przyrzekam, że od dnia ………………… biorę w duchową
adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome,
aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego
życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen.

Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:
• jedna Tajemnica Różańca Świętego
• moje dobrowolne postanowienia
• oraz poniższa codzienna modlitwa „Panie Jezu”, którą teraz po
raz pierwszy odmówię

TEKST CODZIENNEJ MODLITWY „PANIE JEZU”

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, „Człowieka Zawierzenia”, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Bierzmowanie 2020

Bierzmowanie
« 2 z 44 »